Energie en Milieu

We weten hoe belangrijk uw technische vertalingen zijn voor uw operationele en financiële effectiviteit. De terminologie is essentieel en we gebruiken een cloud vertalingsplatform om voor voldoende samenhang te zorgen ervoor te zorgen dat de klant de vertaling kan controleren of herzien met betrekking tot opmerkingen, feedback of wijzigingsverzoeken voor de vertaling. Daarnaast wordt er een vertaalgeheugen gebouwd dat opnieuw kan worden gebruikt voor andere, vergelijkbare projecten.

We bouwen ook onze terminologie woordenlijsten voor u op nadat deze door de klant zijn goedgekeurd u kunt ons uw woordenlijsten sturen zodat wij hier rekening mee houden.

We hebben een strikt beleid om alle deadlines te respecteren en deze niet te missen!

Typen energie- en milieudocumenten die we kunnen vertalen:

Technische handleidingen, product- en dienstbeschrijvingen, veiligheidssignalering en richtlijnen, juridische overeenkomsten, video’s en trainingspakketten, arbeidsovereenkomsten, marketingmateriaal